Για σου, φίλε!

Για σου, φίλε!
Σήμερα μόνο οι ηλίθιοι και τα χειραγωγημένα από το Σύστημα ανθρωπόμορφα ζόμπι νομίζουν ότι τα κόμματα, οι οργανώσεις, τα κανάλια και οι εφημερίδες διαφέρουν ένα από το άλλο. Διαφέρουν μόνο στην ονομασία και όχι στην ουσία. Ξεγυμνώστε τους και θα δείτε ότι είναι σαν δίδυμα αδέλφια. Γεννήθηκαν από την ίδια μάνα – την ιουδαϊκή ιδεολογία, έχουν τον ίδιο πατέρα – το ιουδαϊκό χρήμα. Γ’ αυτό δεν είναι ανάγκη να καταναλώνουμε την γουρουνοτροφή που μας πασάρουν τα κόμματα και τα ΜουΜου«Ε».... ...Ξυπνάμε, σκουπίζουμε τα μάτια μας, σηκωνόμαστε από τα γόνατα, πετάμε τις αλυσίδες μας και ορθώνουμε το ανάστημα. ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ Η ΝΑ ΣΕΡΝΟΜΑΣΤΕ ;

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Ἀναφορὰ στὸν ἀληθινὸ ἀγωνιστὴ Κώστα Μπαϊκούση


Ἔξωθεν θεωρούμενον, τὸ νὰ εἶναι κανεὶς κήρυκας ἀληθινῶν ἰδεωδῶν καὶ σημαιοφόρος μιᾶς καθολικῆς ἀνατάσεως σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα εἶναι σκληρόν, ἀφοῦ ἀπαιτεῖ μιὰ συνέπεια στὶς ὑψηλὲς ἐνατενίσεις, θέτοντας μέτρα δυσχερέστατα καὶ σχεδὸν ἀδύνατα γιὰ τὸν ὅποιον δόκιμο τῆς ἀνωφεροῦς καὶ σκολιᾶς ὁδοῦ τῆς Ἀρετῆς.

Οἱ πλέον, ὅμως, αὐθεντικοὶ ἐκφρασταὶ τῆς ἀνελίξεως εἶναι ἀκριβῶς ἐκεῖνοι γιὰ τοὺς ὁποίους κάθε ἄλλος δρόμος θἆταν ἀδιανόητος, γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ Ἀρετὴ εἶναι ἐντελῶς ἀβίαστη κατάστασι, ἡ δὲ Μάχη σ᾿ ὅλες της τὶς ἀμέτρητες ἐκφάνσεις ἀποτελεῖ αὐτονόητο συνακόλουθο τῆς ὑπάρξεως · ὄχι ἁπλῶς, ἀλλὰ κατὰ βάσιν καὶ συνιστᾷ κατὰ τὴν ἀρχετυπικήν της ἐσωτάτην Ἰδέαν τὸ βαθύτερον νόημα μιᾶς ἀληθῶς ἀνωτέρας ὑπάρξεως.

Ἐκεῖνοι δηλαδὴ οἱ ἐλάχιστοι ἐκλεκτοί, οἱ ὁποῖοι ὄχι ἁπλῶς δὲν χρειάζεται νὰ προσπαθήσουν καὶ νὰ ἐπιμελῶνται καταλεπτῶς ὥστε ὁ βίος καὶ τὸ παράδειγμά των νὰ μὴ ἀντιφάσκῃ ποτὲ πρὸς τὸ περιεχόμενον τῶν ὑψιτενῶν τους διακηρύξεων – ἀλλὰ τῶν ὁποίων τὸ ἄριστον μήνυμα δὲν ἐκπέμπεται κυρίως διὰ τῶν λόγων, παρὰ δι᾿ αὐτοῦ τούτου τοῦ βίου πρὸ παντὸς ἄλλου μέσου, μάλιστα δὲ ἀκόμη διὰ τῆς ζώσης των ψυχῆς καὶ αὔρας, ἡ ὁποία ὡς ἑνιαία πνοὴ διαπερνᾷ καὶ διαποτίζει καὶ ἑνοποιεῖ τὴν παρουσίαν των εἰς μίαν δύναμιν στιβαρὰν καὶ ἀδιαμφισβήτητον, ἀκεραίαν καὶ ἄθικτον ὑπὸ τῶν ὄχλων φθονερῶν πληβείων, ποὺ τυχὸν θὰ ἀντετίθεντο στὴν φυσικὴ ῥοπὴ καὶ ἰσχὺ μιᾶς τέτοιας ἀκεραίας μονάδος.

Μία τέτοια ἀκεραία μονὰς Ἀρετῆς καὶ ἀπαύστου αὐθεντικοῦ Ἀγῶνος σ᾿ ὅλες του τὶς ἀλλεπάλληλες διαβαθμίσεις εἶναι ὁ Κώστας Μπαϊκούσης · λέγω μάλιστα εἶναι, ὄχι ἦταν – διότι ἡ οὐσία αὐτῆς τῆς παρουσίας, αὐτῆς τῆς ὑπάρξεως τῆς ὁποίας πρὸ ὀλίγου τὸ γήινο ὑπόλειμμα ἐνταφιάσαμε, παραμένει ἄθικτος καὶ ἀκεραία! Καὶ θὰ παραμένει οὕτω, ἐφ᾿ ὅσον τοὐλάχιστον οἱ φορεῖς τοῦ αὐτοῦ θετικοῦ φωτοτροπισμοῦ, πρὸς τὸ φῶς τὸ ἄφθαρτον ποὺ ἀναβλύζει ἀπὸ τὴν ψυχὴ τέτοιων ἀνδρῶν, ἐξακολουθοῦν νὰ βαδίζουν ἀτάραχοι κι ἀτρόμητοι ἀπὸ τὶς ἀνούσιες ὑλακὲς τῶν ὄχλων, σὲ μιὰν ἐποχὴ μάλιστα εἰδωλοποιήσεως τῆς ἠλιθιότητος, τῆς ὀχλοκρατίας, τῆς φαυλοκρατίας, τῆς ἀναξιοκρατίας : τὴν ὁποίαν ἡ διεισδυτική σου διακριτικὴ ματιά, ἀγαπητὲ Κώστα, ἀνέτεμνε καὶ ξεγύμνωνε μὲ μιὰν ἀκαταμάχητη πνευματικὴ ἰσχὺ καὶ ὑπεροχή, μιὰν ὑπεροχὴ ποὺ στὴν σκοτεινή μας ἐποχὴ τῆς Ἀντιστροφῆς ἀξιῶν καὶ ἀξίων μᾶλλον ὡς μειονέκτημα ἐν τέλει λογίζεται… 

περισσότερα εδώ


Ακούστε την ομιλία του Kωνσταντίνου Μπαϊκούση: “Εν όψει του τελικού αφανισμού της φυλής μας” πατώντας εδώ


Tattoo Billy "Children of Ham"

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Το "Ολοκαύτωμα" των Εβραίων και οι προφητείες των ιερών εβραϊκών κειμένων!

DID SIX MILLION
REALLY 
DIE ?Το "Ολοκαύτωμα" των Εβραίων προπαγανδίστηκε 50 χρόνια πριν ξεκινήσει προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για πειστεί η ανθρωπότητα ότι πέθαναν 6.000.000 Εβραίοι.

Δημοσιεύματα απο το 1900 και μετά αποδεικνύουν οτι ο Διεθνής Εβραιοσιωνισμός σε όλες τις
χώρες προπαγάνδιζε το Ολοκαύτωμα παγκοσμίως με δημοσιεύσεις στον Τύπο λέγοντας οτι 6.000.000 Εβραίοι «εκδιώκονται», «βασανίζονται» και «δολοφονούνται» στην Ευρώπη και την Ρωσία.

Όπως θα δείτε στο τέλος του άρθρου υπάρχουν δεκάδες δημοσιεύσεις στον Τύπο.

Οπως αναφέρεται στο βιβλίο «Το Πρώτο Ολοκαύτωμα», οι Εβραιοσιωνιστές συνεχώς προσπαθούσαν με υστερία να προπαγανδίσουν οτι 6.000.000 Εβραίοι πέθαναν, πέθαιναν ή βρίσκοταν σε τεράστιο κίνδυνο στην Ευρώπη και την Ρωσία, απο τα τέλη μάλιστα του 1800. 
Οποτεδήποτε υπήρξε αναταρραχή στην Ευρώπη, αν και η αναταραχή υποκινείται συχνά απο Εβραίους, εξέχουσες Σιωνιστικές προσωπικότητες και Εβραιοκρατούμενα ΜΜΕ συνέχισαν σε παγκόσμια κλίμακα την προπαγάνδα με κάλπικες ιστορίες με σκοπό να δημιουγήσουν ενοχές και τύψεις στους ανθρώπους για να δωρήσουν χρήματα στους Εβραίους της Ευρώπης και να τους προστατέψουν.

Αποκαλύπτεται οτι ο μυθικός αριθμός των 6.000.000, προέρχεται απο μια Εβραϊκή-Ταλμουδική προφητεία που λέει οτι «θα επιστρέψετε λιγότεροι κατα 6.000.000», ή «θα επιστρέψετε στην γη του Ισραήλ με 6.000.000 λιγότερους». Φυσικά ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος γέννησε το κράτος του Ισραήλ, το οποίο ιδρύθηκε το 1948. Οι Εβραίοι του Ισραήλ δικαιολογούν την συστηματική γενοκτονία που κάνουν εναντίον των Παλαιστινίων και την κλοπή της Γης τους, φέρνοντας στο προσκήνιο το τόσο γνωστό Ολοκαύτωμα που υπέστησαν απο τους Γερμανούς.

Οι Σιωνιστές έχουν τόση επιρροή στην πληροφόρηση της ανθρωπότητας που μετέτρεψαν την προφητεία σε ιστορικά ντοκουμέντα.

περισσότερα εδώ


Να κλείσουν τα οδοφράγματα


Αν θέλουμε να έχει κόστος ο κατακτητής της πατρίδος μας , επιβάλλεται να κλείσουμε άμεσα τα οδοφράγματα και να επαναφέρουμε την εμπόλεμη κατάσταση ανάμεσα στην κυπριακή δημοκρατία και τις δυνάμεις της κατοχής. 
Μόνο έτσι θα σταματήσουν οι επισκέψεις στα κατεχόμενα και η οικονομική στήριξη της κατοχής .
Θα σταματήσει η μεθοδευμένη μετεγκατάσταση των τουρκοκυπρίων στην ελεύθερη επικράτεια μας την ώρα που θα συνεχίζεται η τουρκοποίηση των κατεχομένων και ο εποικισμός.
Θα σταματήσουν οι δωρεάν παροχές υπηρεσιών , η παροχή δωρεάν ρεύματος και λοιπών διευκολύνσεων. 
Θα σταματήσει η ελεύθερη διακίνηση εργατών και εμπορευμάτων από τα κατεχόμενα που πλήττουν άμεσα την οικονομία μας. 
Θα σταματήσει το ξεπούλημα της πατρώας γης στους κατακτητές. 
Θα σταματήσει η διέλευση λαθρομεταναστών δια μέσου των κατεχομένων. 
Θα σταματήσει η εκμετάλλευση της κυπριακής δημοκρατίας από τους τουρκοκύπριους που συγχωνεύθηκαν σε μεγάλο βαθμό με τους κατακτητές και ως εκ τούτου δεν μπορούν να έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την κυπριακή δημοκρατία. 

Οι τουρκοκύπριοι απώλεσαν το δικαίωμα του πολίτου της κυπριακής δημοκρατίας ως αρνητές της υπόστασης της και πολέμιοι της , σε συνεργασία με μια ξένη δύναμη εισβολής και κατοχής. 
Η ανάκτηση αυτού του δικαιώματος προϋποθέτει ξεκάθαρη αποσύνδεση με τις δυνάμεις της εισβολής και εναντίωση στην κατοχή. 
Όσο θα μένουν τα οδοφράγματα ανοικτά οι τουρκοκύπριοι θα απολαμβάνουν των παροχών της κυπριακής δημοκρατίας από τη μια και από την άλλη θα υπηρετούν την τουρκική κατοχή. 
Αυτή η κατάσταση είναι μια μορφή υποτέλειας στη Τουρκία και ένα στάδιο τουρκοποίησης ολόκληρης της Κύπρου.
Το κλείσιμο των οδοφραγμάτων είναι η μοναδική νόμιμη πράξη επανατοποθέτησης του κυπριακού ως προβλήματος εισβολής και κατοχής. Ας σταματήσουν λοιπόν οι διάφοροι πατριδοκάπηλοι , που ευθύνονται για την άρση της εμπολέμου καταστάσεως και το άνοιγμα των οδοφραγμάτων , να μιλούν για επανατοποθέτηση του κυπριακού στη βάση της εισβολής και κατοχής με ανοικτά οδοφράγματα. 
Αυτή η θέση είναι πολιτική αγυρτεία και προσπάθεια παγίδευσης του λαού. 
Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη. Η επανατοποθέτηση του κυπριακού στη βάση της εισβολής και κατοχής θα πραγματωθεί με την επαναφορά της εμπολέμου καταστάσεως και το κλείσιμο των οδοφραγμάτων. 
Αυτή θα είναι η πρώτη πράξη της στρατηγικής της απελευθέρωσης. 


Λουκάς Σταύρου
πρόεδρος Εθνικιστικού Δημοκρατικού Κόμματος – ΕΔΗΚ 
υποψήφιος προεδρικών εκλογών της κυπριακής δημοκρατίας

Μια αληθινή ιστορία: Ανοίγοντας την πόρτα στον “αντιρατσισμό”, την “πολυπολιτισμικότητα” και τα “ανθρώπινα δικαιώματα”.

Ήταν έξι δεκαετίες πριν. H 17χρονη κοπέλα περπατούσε στους δρόμους του Αμαρουσίου και της άρεσε να σταματάει, να μυρίζει τα γιασεμιά που μοσχοβολούσαν από τις αυλές των σπιτιών. Ήσυχη περιοχή και φιλικές ζεστές γειτονιές εκτός από το πολύβουο αστικό εμπορικό κέντρο. Πολλοί Αθηναίοι κατέφθαναν με το τραίνο τα Σαββατοκύριακα για εκδρομές, καθώς τους άρεσε η επαφή με την φύση και ο καθαρός αέρας.

Καθώς περπατούσε έβλεπε τα παιδιά που έπαιζαν στους δρόμους και τις γιαγιάδες που κάθονταν στις αυλές, είτε πολλές μαζί παρέα συζητώντας, είτε μόνες που ασχολούνταν με ένα πλεκτό ή ένα κέντημα. Τον Αύγουστο το πράσινο της περιοχής προστάτευε από την ζέστη, και άφηναν τις πόρτες των σπιτιών ανοιχτές για να μπαίνει ο καθαρός αέρας αλλά και για να δέχονται τους επισκέπτες και πάντα είχαν έτοιμο για να τους κεράσουν και κάποιο σπιτικό γλυκό και μια φρεσκοστιμμένη πορτοκαλάδα.

“Κάποτε θα γίνω και εγώ γιαγιά, έτσι θα είναι και εμένα η ζωή μου τότε”, σκέφτηκε η 17χρονη κοπέλα.

Έξι δεκαετίες μετά, η άλλοτε 17χρονη είναι πλέον 77 ετών και έχει γίνει και αυτή γιαγιά. Η πολυκατοικία στην οποία ζει έχει αυλή, όμως δεν έχει λουλούδια και γιασεμιά αλλά αποτελεί προθάλαμο για το πάρκινγκ των αυτοκινήτων. Έξω από το σπίτι δεν θα μπορούσε να καθήσει ούτε για 10 λεπτά, καθώς δεν αντέχει στην ηλικία της τον καύσωνα που δημιουργεί το πυρακτωμένο μπετόν σε συνδυασμό με το νέφος και τα καυσαέρια των αυτοκινήτων.

Στο σπίτι οι επισκέψεις είναι ελάχιστες και σπάνιες. Η τηλεόραση δεν δείχνει πια ειδήσεις, μονάχα κουτσομπολιά για κάτι ξεβράκωτες που τις αποκαλούν “τραγουδίστριες” και ανάμεσα σε αυτά κάποια πράγματα που χρησιμοποιούν περίεργες λέξεις που η γιαγιά δεν καταλαβαίνει. Όταν εκείνη πήγαινε σχολείο, στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών της έκτης δημοτικού τα κείμενα τα διάβαζαν από το πρωτότυπο, ενώ τις σχολικές εργασίες τους τις έγραφαν στην καθαρεύουσα. Η γιαγιά ξέρει εκατοντάδες Ελληνικές λέξεις που δεν τις ακούει ποτέ στην τηλεόραση, ακούει όμως νέες παράξενες λέξεις και έννοιες όπως “πολυπολιτισμικότητα” , “αντιρατσισμός” και “ανθρώπινα δικαιώματα” που αντίθετα με τα σημερινά σχολεία, εκείνη την εποχή δεν διδάσκονταν τέτοια πράγματα και ούτε υπήρχαν στην παράδοση και τον πολιτισμό που είχε διδαχθεί από τις δικές της γιαγιάδες. Έτσι όταν ακούει στην τηλεόραση αυτές τις νέες, άγνωστες λέξεις, αναρωτιέται για το τι θα μπορούσαν να σημαίνουν.

Ήταν Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012 απόγευμα. Η γιαγιά νιώθει μόνη και η τηλεόραση δείχνει μονάχα Τουρκικά σήριαλ που έχει βαρεθεί να τα βλέπει. Σκέφτεται πόσο θα ήθελε να βρει έναν ζωντανό άνθρωπο που να μπορεί να μιλήσει μαζί του , που να μιλάει Ελληνικά και όχι Τουρκικά. Σκέφτεται πόσο θα ήθελε να είχε και εκείνη την ίδια ζωή με τις γιαγιάδες που έβλεπε μικρή , που έκαναν επισκέψεις η μια στην άλλη τα απογεύματα του Αυγούστου. Σκέφτεται πόσο θα ήθελε να χτυπήσει κάποιος την πόρτα και να την επισκεφθεί και να του ανοίξει γεμάτη χαρά και να τον κεράσει τα γλυκά όπως είχε μάθει από τα παιδικά της χρόνια ότι κάνουν οι γιαγιάδες.

Και εκείνη την στιγμή η πόρτα χτυπάει. Η γιαγιά δίχως να το καλοσκεφθεί ανοίγει την πόρτα γεμάτη χαμόγελο.

Συνέχεια εδώ

ΕΔΗΚ


Περισσότερες φώτο εδώ

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

Prussian Blue - Χωρίς σχόλια.

Κατά 23 δισ. Ευρώ αυξήθηκε το δημόσιο χρέος της Ελλάδος, μόνο μέσα στο τελευταίο τρίμηνο!


Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα του Υπουργείο Οικονομικών και μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο εδώ, το δημόσιο χρέος της χώρας μας αυξήθηκε μέσα στο τελευταίο τρίμηνο κατά 23 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου το χρέος διαμορφώθηκε στα 303,527 δισ. ευρώ, όταν στο τέλος του πρώτου τριμήνου ήταν 280,292 δισ. ευρώ.

Τα νέα μέτρα των 11,5 δισ. ανά έτος (που περιλαμβάνουν κατάργηση επιδομάτων, κατάργηση δώρου Πάσχα και Χριστουγέννων, νέα περικοπή μισθών του δημοσίου και απόλυση ή συνταξιοδότηση 150.000 δημοσίων υπαλλήλων) δεν αρκούν λοιπόν για να καλύψουν ούτε στο μισό την αύξηση του δημοσίου χρέους όχι ενός έτους αλλά ούτε ενός τριμήνου.

Και ενώ οι δημόσιες δαπάνες μειώνονται συνεχώς το δημόσιο χρέος καλπάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς προς τα πάνω λόγω της συνεχούς καταβολής υπέρογκων τόκων στους δανειστές τοκογλύφους. Τόκους που υποχρεώνεται να πληρώνει ο Ελληνικός λαός για να πηγαίνουν στις τσέπες των τοκογλύφων του Παγκόσμιου Σιωνισμού.

Το ποσό που καλούμαστε να πληρώνουμε σε τόκους ανά μήνα, ξεπερνάει πλέον το συνολικό μηναίο εισόδημα εκατομμυρίων Ελλήνων! Ακόμη και αν παραχωρούσαν ολόκληρη την περιουσία του ελληνικού δημοσίου στους τοκογλύφους, δεν θα έφθανε για να πληρωθούν ούτε οι τόκοι δύο ετών!

Είναι πλέον ξεκάθαρο ακόμα και από τους ίδιους τους αριθμούς ότι για να λυθεί το πρόβλημα του δημοσίου χρέους της Ελλάδος και των υπολοίπων κρατών της Ευρώπης, δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από τον παρακάτω:

1) Μονομερής διαγραφή ολόκληρου του δημοσίου χρέους από όλα τα κράτη της Ευρώπης.

2) Δημιουργία ενός νέου τραπεζικού συστήματος με εθνικές κεντρικές τράπεζες που θα ελέγχονται πλήρως από το κάθε εθνικό κράτος και θα αποκλείουν κάθε τοκογλυφική δραστηριότητα λειτουργώντας ως εργαλείο για την πραγματική οικονομία και την εθνική οικονομική ανάπτυξη.

3) Να δικαστούν για τα εγκλήματά τους οι τοκογλύφοι μαζί με τους πολιτικούς συνεργάτες τους και η τοκογλυφία από κεντρικός πολιτικός και οικονομικός θεσμός όπως είναι σήμερα (μπροστά στον οποίον θυσιάζονται τα πάντα ακόμη και η ίδια η ύπαρξη του έθνους), να χαρακτηριστεί ως παράνομη εγκληματική δραστηριότητα και να τιμωρείται με βαρύτατες ποινές.


Λουκάς Σταύρου - υποψήφιος προεδρικών εκλογών της κυπριακής δημοκρατίας του 2013 - βιογραφικό σημείωμα


Ο Λουκάς Σταύρου κατάγεται από το χωρίο Όμοδος της επαρχίας Λεμεσού .
Γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1956.
Αποφοίτησε από το γυμνάσιο Ομόδους το 1974.

Έλαβε μέρος στις μάχες κατά των τουρκικών θυλάκων ως εθελοντής.
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στους Λόχους Ορεινών Καταδρομών ( Λ.Ο.Κ.).
Έλαβε μέρος σε βομβιστικές και λοιπές επιθέσεις κατά των άγγλων κατακτητών και το 1978 καταδικάστηκε , για τη δράση του αυτή , σε πενταετή φυλάκιση την οποία εξέτισε στις κεντρικές φυλακές Κύπρου.
Μετά την αποφυλάκιση και τον συνεχή διωγμό του ενδοτικού κατεστημένου εγκαταλείπει τη Κύπρο και εγκαθίσταται στην Ελλάδα.
Συμμετέχει στην ενδυνάμωση του εθνικιστικού κινήματος στην Ελλάδα και στην αναγεννητική κίνηση της επανελλήνισης .
Δημιουργεί οικογένεια και τρία παιδιά.
Σπουδάζει ζωγραφική και παρουσιάζει το έργο του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στην υπαιθριστική τοπιογραφία προτείνοντας την ποιητική προσέγγιση της φύσης.
Ιδρύει φιλοσοφικό κύκλο με επίκεντρο την φιλοσοφία του "Νεολογικού υλοθεϊσμού".
Γράφει άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά κατά του συστήματος .
Εκδίδει βιβλία ιδεολογικού περιεχομένου όπως το “Προσκλητήριο μάχης” και το “Ενάντια στους προσκυνημένους” το οποίο κατάσχεται και απαγορεύεται η κυκλοφορία του από το παρακράτος της κυβέρνησης Κληρίδη.
Εκδίδει τέσσερις ποιητικές συλλογές , το ιδεολογικό διήγημα “ερειπωμένη πατρίδα” και μια μελέτη πάνω στο έργο του Φρειδερίκου Νίτσε “ Η θέληση της δυνάμεως”.
Επιστρέφει στη Κύπρο το 2008 και συμβάλλει στη δημιουργία του ΕΛΑΜ και λαμβάνει μέρος στις ευρωεκλογές του 2009.
Διαφωνεί και αποχωρεί από το ΕΛΑΜ και συμβάλλει στη δημιουργία του Εθνικιστικού Δημοκρατικού Κόμματος – ΕΔΗΚ.
Λαμβάνει μέρος στις εκλογές του 2011 ως ανεξάρτητος υποψήφιος Λεμεσού σε ένα κλίμα φίμωσης και απόρριψης και αυτών ακόμα των συμβόλων του κόμματος από το ενδοτικό κατεστημένο.
Συνεχίζει τον αγώνα κατά της τυραννίας , της εργασιακής σκλαβιάς και της κατοχής με την υποψηφιότητα του στις ερχόμενες προεδρικές εκλογές του 2013 στηριζόμενος από το ΕΔΗΚ και άλλες εθνικιστικές συνιστώσες.
Περισσότερα στοιχεία για τον Λουκά Σταύρου μπορείτε να βρείτε στην προσωπική του ιστοσελίδα :
l-stavrou.blogspot.com

Σήκωσα το κεφάλι μου από το μεροκάματο
και φώναξα πως τούτη η γης είναι δική μας
πως είναι γης ελληνική
και σεις μου μαστιγώσατε το πρόσωπο.
Αυτό να το θυμάστε.

Λουκάς Σταύρου

Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

Άδεια Οπλοφορίας Δικαιολογητικά & Διαδικασία – Όλες οι πληροφορίες αναλυτικά


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας οπλοφορίας όπως αυτά προβλέπονται από την Ελλαδιστανική Αστυνομία:
α. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης αδείας καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:
Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο: Επίθετο, ΄Ονομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο,β ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και FAX. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο: ΄Ονομα ή εμπορική επωνυμία και έδρα, καθώς και τα ως άνω στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.
β. Τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της συγκεκριμένης αδείας ενσημοχαρτόσημα.

Όταν ένας ακμαίος λαός γεννάει πραγματικούς αγωνιστές και όχι του πληκτρολογίου. Επανεμφανίστηκε ο ...«Μυστικός Αρμενικός Στρατός για την απελευθέρωση της Αρμενίας» (ASALA)Μια οργάνωση μυστήριο που είχε εξαφανιστεί από το 1985, ο «Μυστικός Αρμενικός Στρατός για την απελευθέρωση της Αρμενίας» (ASALA), μαρξιστικών τάσεων και η οποία είχε προκαλέσει δεκάδες Τούτκους νεκρούς κυρίως διπλωμάτες και στρατιωτικούς, επανεμφανίστηκε απειλώντας μέσω ανακοίνωσης την Τουρκία με αντίποινα, σε περίπτωση που βλαφτούν, έμμεσα ή άμεσα τα μέλη της αρμενικής κοινότητας της Συρίας! Η οργάνωση είχε ξεκινήσει τη δράση της το 1976 και στα 9 χρόνια της δράσης της είχε πλήξει περισσότερους από 200 στόχους στην Τουρκία και τουρκικές αποστολές στο εξωτερικό, από τις οποίες 58 Τούρκοι είχαν χάσει τη ζωή τους, από τους οποίους οι 34 ήταν Τούρκοι διπλωμάτες! Οι τουρκικές αποστολές στο εξωτερικό είχαν αποκτήσει έναν πραγματικό εφιάλτη αφού κάθε χρόνο 3-4 διπλωμάτες εκτελούντο σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ήταν με διαφορά η πιο φονική οργάνωση που είχε κάνει την εμφάνισή της στην ταραγμένη δεκαετία του '70 και ενώ η ορολογία της ήταν σαφώς εθνικιστική η χρηματοδότησή και ο εξοπλισμός της μάλλον προερχόταν από την Σοβιετική Ένωση.

Τελικά η οργάνωση ανέστειλε την δράση της το 1985 προφανώς λόγω της αλλαγής πολιτικής της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία σταδιακά εγκατέλειπε την υποστήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων και απελευθερωτικών κινημάτων εισερχόμενη σε μία εσωτερική διαδικασία η οποία οδήγησε τελικά στην διάλυσή της. Να σημειώσουμε ότι κατά την διάρκεια της δράσης του ASALA, η Άγκυρα είχε κατηγορήσει επανειλημμένα την Αθήνα, ότι υποστήριζε την δράση του Αρμενικού Απελευθερωτικού Στρατού και ότι σταλέχη του ASALA έβρισκαν καταφύγιο ή και εκπαιδεύονταν στην Ελλάδα. Η επανεμφάνιση του ASALA δείχνει ότι η δυτική και τουρκική πολιτική στην περιοχή ξυπνά παλαιούς εφιάλτες. Μια ενεργοποίηση του ASALA με κλάσμα έστω, των επιδόσεων εκείνων των χρόνων που είχε σπείρει τον πανικό στους Τούρκους διπλωμάτες και στρατιωτικούς, θα δημιουργούσε έναν πολύ σοβαρό πονοκέφαλο στην Τουρκία.


Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

Και μετά κάποιοι τολμούν να λένε ότι δεν υπάρχουν κρύπτο αναμεσά μας!Ο ηγέτης των χριστιανούλιδων κάλούσε τους Τούρκους στην Κύπρο

Χριστιανική «λογική»: «Δεν πειράζει να είναι κανείς τούρκος, αρκεί να είναι χριστιανός…..»


ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΜΟΥΣΚΟΣ: «Καλώ το Συμβούλιον Ασφαλείας να χρησιμοποιήσει όλους τους τρόπους και τα εις την διάθεσίν του μέσα ώστε η συνταγματική τάξις εις Κύπρον αποκατασταθεί άνευ καθυστερήσεως. Τα γεγονό­τα στην Κύπρο δεν αποτελούν εσωτερικών υπόθεσιν των Ελλήνων της Κύπρου. Οι Τού­ρκοι της Κύπρου επηρεάζονται επίσης. Το πραξικόπημα της Ελληνικής Χούντας είναι μία ΕΙΣΒΟΛΗ και Θα υποφέρουν Έλληνες και Τούρκοι. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ και είναι πολύ περισσότερο επι­κίνδυνοι από τους Τούρκους. Εις τα κρατικά κτήρια έχουν αναρτηθεί Ελληνικές Σημαίες. Σήμερον κινδυνεύει και η Τουρκοκυπριακή Κοινότης»!!..

Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Μούσκος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη, στις 19 Ιουλίου 1974, λίγες ώρες πρίν εισβάλλει ο «Αττίλας» στην Κύπρο

Ο εκφυλισμός ανά φύλο.Γράφω αυτο εδώ το κείμενο σαν θεάτρια αλλα και σαν πρωταγωνίστρια, που έχει θέμα τις ανωμαλίες στην συμπεριφορά και στον ερωτισμό των νέων, απο βιώματα μου και καταστάσεις που έχω δεί σε σχέση με το παρελθόν.

Ο Έρωτας ήταν τόσο βασική και σημαντική θεότητα που οι πρόγονοι μας την είχαν σε κάποιες περιπτώσεις όχι ως καρπό της ένωσης του Άρη με την Αφροδίτη αλλα ως μία απο τις πρώτες θεότητες όταν δημιουργόταν το σύμπαν.Θεωρούσαν την παρουσία του τόσο βασική για την συνέχεια και τη δημιουργία του κόσμου που χάρις την ιδιότητα του η Γή ενώθηκε με τον Ουρανό και φτιάχτηκε ο κόσμος, ο Κρόνος με την Ρέα, ο Δίας με την Ήρα (και φυσικά με όλες τις υπόλοιπες), και γενικά οποιοδήποτε στοιχείο ζωής δημιουργήθηκε και συνεχίζεται να δημιουργείται στο σύμπαν.

Σήμερα δε βλέπουμε και τόσο πολύ "έρωτα" στην εποχή μας -εννοώντας έρωτα και τον αέρα της δημιουργίας- δυστυχώς, και αυτό, σε ένα απο τα πολλά που, οφείλεται και θα περιγράψω παρακάτω, είναι η καινούργια σύσταση του άνδρα και της γυναίκας.

Ο άνδρας- Τα ΜΜΕ και οι νεοελληνικές σειρές προωθούν έναν "άνδρα"(που μόνο άνδρας δεν είναι !) ο οποίος δεν κρατάει τον λόγο του, είναι υποχειρίδιο γυναίκας(εννοείται πως εμείς οι γυναίκες είμαστε οι κολώνες του σπιτιού, αλλά πολύ μητριαρχία έχει πέσει στην Έλλαδα τελευταία), έναν υπερευαίσθητο, φλώρο ας το πούμε κι έτσι !
Σε πρόσφατη προηγούμενη εποχή ο άνδρας ηταν περισσότερο υπεύθυνος, ήταν αυτός που μίλαγε πρώτος σε μια γυναίκα, ήταν "μάγκας", και μπορεί να είχε παραπάνω απο μία συντρόφους.
Σε ακόμα πιο προηγούμενες εποχές ο άνδρας ήταν αυτός που κανόνιζε τα οικονομικά στο σπίτι και πρίν κάνει οικογένεια κρατούσε πάντα το λόγο του, αυτή η εποχή είναι η εποχή των γονιών μας, για όσους είναι στην ηλικία μου.


Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ !


"..Ειναι εξαιρετικα δυσκολο καποιος να βλεπει να εκτιμουν κατι δημοσια και να το καταφρονει ως αχρηστο στην ιδιωτικη του ζωη.Ετσι προσαρμοζονται οι συνηθειες του εκαστοτε ατομου,απο τις δραστηριοτητες και τις αντιληψεις της δημοσιας ζωης..
"ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Λυσανδρος (Βιοι Παραλληλοι)

Πραγματι ειναι πολυ δυσκολο να ξεφυγεις απο τα κοινωνικα κατεστημενα και τις γενικοτερες εμπειριες που σου εχουν χαρακτει σε ολη σου την υπαρξη.Ειδικα σημερα,οπου η ραγδαια εξελιξη της τεχνολογιας επιφερει αναλογη ηθικη οπισθοδρομηση,ειναι σχεδον ακατορθωτο να ζησεις "ελευθερα".Περα ομως απο αυτην την κατασταση υπαρχει μια σταση ζωης και μια αντιληπτικοτητα που κεντριζει τις ανωτερες φυσεις και κανει καποιους ανθρωπους να νοιωθουν "ζωντανοι".

Ο δυσβατος δρομος του Μαχητη Ανθρωπου που εχει μαθει στην ζωη του να μην εγκαταλειπει και να επιδιωκει τα δυσκολα που θα του δωσουν δοξα και τιμη,ειναι αυτος που χαριζει στην ανθρωποτητα δυνατες και ξεχωριστες προσωπικοτητες και που δινει μια αισθηση νοηματος στην ζωη.

Πλησιαζει τους Θεους οποιος ξεπερνα τα ορια της φθαρτης του υποστασης!Ο πραγματικος εχθρος του πολεμιστη ειναι η τρυφηλοτητα και η διαφθορα.Οσο ενας ανθρωπος δεν συμβιβαζεται με εναν πιο εφησυχασμενο και χαλαρο τροπο ζωης και οσο απαρνιεται την εμπορικη θεαση της ζωης που επιφερει πλαδαροτητα,αδυναμια και αποβλακωση,εχει ισχυρες πιθανοτητες να ζησει ελευθερος σε μια αξιοπρεπης ζωη.Ο δυσκολος δρομος της αρετης και αυτος ο τροπος ζωης ειναι η ασπιδα που προστατευει την αξιοπρεπεια στην υπαρξη μας.

Παρουσίαση: Αλέξανδρος Αλεξανδράκης

      Ο ζωγράφος Αλέξανδρος Αλεξανδράκης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 8 Μαρτίου του 1913. Στην ίδια πόλη άφησε την τελευταία πνοή του τον Σεπτέμβριο του 1968. Για να ασχοληθεί με τη ζωγραφική τέχνη έπρεπε να ξεπεράσει τις αντιρρήσεις του οικογενειακού περιβάλλοντός του. Το 1930, έλαβε μέρος στην Έκθεση Αυτοδιδάκτων της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων με δεκαεννιά ελαιογραφίες, δύο υδατογραφίες και δύο σχέδια. Φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών από το 1931 έως το 1937. Στη σχολή είχε καθηγητές τους Σπ. Βικάτο και Ουμβέρτο Αργυρό.
      "Αέρα!"
Ανοίγοντας μια παρένθεση, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Αργυρός είχε δασκάλους στην Α.Σ.Κ.Τ. τον Νικηφόρο Λύτρα και τον Γεώργιο Ροϊλό. Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι ο Αλεξανδράκης αποτελεί, κατά μια άποψη, τη συνέχεια μιας δημιουργικής αλυσίδας Ελλήνων ζωγράφων. Ιδιαιτέρως, ο Γ. Ροϊλός, ο Γ. Προκοπίου, η Φλωρά-Καραβία μας έχουν δώσει έργα που εμπνεύστηκαν από τους πολέμους του 1897, 1912-1913, 1922. Ένα δεύτερο γεγονός άξιο αναφοράς είναι ότι ο Αλεξανδράκης στις εξετάσεις για την εισαγωγή από το Προκαταρκτικό Τμήμα της Α.Σ.Κ.Τ. στα Εργαστήρια κρίθηκε «ανεπίδεκτος μαθήσεως». Αυτή η απόφαση ήταν η συνέπεια της σύγκρουσης με τον διδάσκοντα καθηγητή. Τότε, «επειδή τον έπνιγε το δίκιο» παρουσιάστηκε στον υπουργό Παιδείας και κατάφερε να εισαχθεί στη σχολή. Η πλήρης δικαίωση του Αλεξανδράκη ήρθε έξι χρόνια αργότερα. Το 1937, στον τελικό διαγωνισμό της Α.Σ.Κ.Τ. κέρδισε όλα τα βραβεία (σύνθεση, προσωπογραφία, γυμνό, ημίγυμνο).
       Ο Αλεξανδράκης εκτός της σχέσης μαθητή-δασκάλου που είχε με τον Αργυρό είχε και ακόμη ένα κοινό. Και οι δύο καλλιτέχνες ζωγράφισαν έργα εμπνευσμένα από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940. Ο Αλεξανδράκης, μάλιστα, συμμετείχε ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο. Επιπλέον, εξέδωσε το 1968 το λεύκωμα Έτσι πολεμούσαμε με ογδόντα σχέδια και είκοσι ένα πίνακες. Επίσης, ασχολήθηκε εκτός από τη ζωγραφική και με τη χαρακτική και είχε δάσκαλο τον Γ. Κεφαλληνό. Η μαθητεία κοντά στον τελευταίο τον βοήθησε να ολοκληρώσει τις κατακτήσεις του στην τεχνική του σχεδίου στο οποίο διακρίθηκε.
     

Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Η ΜΟΙΡΑΙΑ ΘΡΥΑΛΛΙΔΑ. του Αριστοτέλη Ηρ. Καλέντζη.


Επισημαίνοντας το πραγματικό πρόβλημα του σημερινού ελλαδικού (και όχι Ελληνικού) πληθυσμού που δεν είναι άλλο από τη νοητική υστέρησή του (βλακεία) είχαμε, στο παρελθόν υπογραμμίσει τα παρακάτω:
«O ΕΧΘΡΟΣ δεν είναι άλλος από τη βλακεία του ελλαδικού (και ποτέ Ελληνικού) όχλου και αυτή τη βλακεία θα πρέπει να κατανικήσουμε μεθοδευμένα. Η ύπαρξή της επιβεβαιώνεται από το σημερινό (και όχι μόνον…) κοινωνικό αποτέλεσμα. Και η καταπολέμησή της προϋποθέτει μεγάλη υπομονή με, ταυτόχρονη, διαρκή επιφυλακή, από μέρους μας. Κατ’ αρχήν δε θα πρέπει να κάνουμε τίποτε για την πρόωρη απαλλαγή του όχλου από τις συνέπειες της βλακείας του δίνοντάς του την οποιανδήποτε «ανάσα». Αντιθέτως, θα πρέπει να συντελέσουμε ώστε ο ίδιος να συνειδητοποιήσει κατά τον πλέον οδυνηρό τρόπο τη ίδια του τη βλακεία ώστε να την“θεραπεύσει”, διότι, εάν ο ίδιος δε “θεραπεύσει” τη βλακεία του πάντα θα θεωρεί ως εχθρό του (άρα, μη συνεργάσιμο) οιονδήποτε προσπαθήσει να τον λυτρώσει. Και όπως ο πνιγμένος παρασύρει στο βυθό όποιον επιχειρεί να τον σώσει, έτσι και ο όχλος, μέσα στον αδιέξοδο πανικό του φθείρει εξοντωτικά όποιον θελήσει να τον βοηθήσει με –λαθεμένα- αλτρουιστικό πνεύμα.  Προέχει, λοιπόν, να εξαναγκάσουμε τον όχλο να αισθανθεί ακόμη πιο «αδρά» τη βλακεία του επιδεινώνοντας τη κατάστασή του, με ό,τι κι αν αυτό σημαίνει και, κυρίως, με την επισταμένη αποχή μας από “σωστικές διαδικασίες”… Μόνον όταν συνειδητοποιήσει το απελπιστικό αδιέξοδο αυτής της βλακείας και διαπιστώσει ότι η μόνη έξοδός του από την τραγικότητα είναι η ενεργοποίηση των διανοητικών ανακλαστικών του, μόνον τότε μπορούμε να τον βοηθήσουμε παρεμβαίνοντας. Ποτέ πριν! Γι αυτό ας αδιαφορήσουμε στις αυτοχειριαστικές επιλογές του εφ΄ όσον ο ίδιος έτσι επιθυμεί! Ας συνεχίσει με την ησυχία και την άνεσή του να αυτοκτονεί στο καναπέ του τρώγοντας τη πίτσα του και πίνοντας τη κόλα του. Ας μη βιαστούμε να εμφανισθούμε ως πρόωροι«ναυαγοσώστες» του γιατί θα μας παρασύρει στο πάτο του τέλματός του. Ας μην παρουσιασθούμε ως «εκλόγιμη πιθανότητα» διότι ακόμη και εάν μας εκλέξει, η ψήφος ενός ηλιθίου δεν τιμά τον εκλεγόμενο ούτε τον βοηθά να υλοποιήσει ευφυές έργο. Άλλωστε, εμείς οι Έλληνες είμαστε υποχρεωμένοι όχι μόνον να σεβασθούμε την ελευθερία της προσωπικότητος του «άλλου» (πολλώ δε μάλλον του ηλιθίου)  αλλά και να την απαιτήσουμε…! Στο τέλος, όταν ο όχλος καταφέρει να “θεραπεύσει” τη βλακεία του, τότε η εξεγερτική Επανάσταση θα γράψει τον πλέον επιτυχημένο επίλογο της παρακμής! Ποτέ πριν…!»
Στην περίπτωση της λαθρομεταναστευτικής εισβολής και της εκ των “έσω” αλώσεως της Ελλάδος και πάλι πρωταγωνιστεί η ίδια βλακεία του μείζονος πληθυσμού της!

Το "σλαβικό πρόβλημα" στην Ελλάδα: Απόπειρα καταγραφής

Οι περιοχές από τα Καρπάθια Όρη μέχρι τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, τα Ουράλια
Όρη,  είναι περιοχές από όπου η Λευκή Φυλή όχι μόνο έχει μείνει ανόθευτη στην πορεία της
ιστορίας, αλλά αποτελούν την ελπίδα για την σωτηρία της.

Σήμερα η επιστροφή του Ρώσικου λαού στην φυσική για τον άνθρωπο κοσμοαντίληψη,
δηλ. στον παγανισμό, πραγματοποιείται με γοργούς ρυθμούς. Όσο πιο γρήγορα πολεμηθούν τα αρρωστημένα χριστιανικά αντιφυλετικά ιδεολογήματα, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει ο Λευκός Άνθρωπος να σωθεί από την γενοκτονία που υφίσταται τις τελευταίες δεκαετίες.


родноверы


Το "σλαβικό πρόβλημα" στην Ελλάδα: Απόπειρα καταγραφής

Συγγραφέας: 
Φαίδωνας Μαλιγκούδης

α. Η ακαδημαϊκή έκφανση


Ο σλαβικός κόσμος αποτελεί, εδώ και 14 αιώνες, μιαν από τις σταθερές, η οποία δεσπόζει καθοριστικά στην εθνολογική, γλωσσική και την πολιτιστική φυσιογνωμία ενός μεγάλου μεγάλου μέρους της γηραιάς μας Ηπείρου. ..., οι Σλάβοι αποτελούν το τελευταίο χρονολογικά κύμα της μεγάλης μετανάστευσης των λαών στην Ευρώπη. ...

Το καθοριστικό εκείνο στοιχείο που προσδίδει ιδιαιτερότητα στη σλαβική παρουσία στην Ευρώπη είναι οι συνθήκες, οι οποίες υπαγορεύουν το σλαβικό εποικισμό στη Β., την Κεντρική και τη ΝΑ Ευρώπη..., η μετακίνηση του κυρίως όγκου των σλαβικών φύλων από την κοιτίδα τους έχει τον χαρακτήρα μιας μετανάστευσης που υπαγορεύεται από δημογραφικούς κυρίως παράγοντες. Οι Σλάβοι δηλ. αρχίζουν από τις πρώτες δεκαετίες του 6ου αιώνα να διεισδύουν κατά φύλα στις περιοχές εκείνες της Ευρώπης που είναι αραιοκατοικημένες αναπληρώνοντας έτσι ένα δημογραφικό κενό....

Ένα δεύτερο, καθοριστικό για την εθνογενετική διαμόρφωση του σλαβικού κόσμου, δεδομένο είναι ότι την πολιτειακή δομή των σλαβικών φύλων που εγκαθίστανται από τον 6ο αιώνα την χαρακτηρίζει μια ατελής ακέφαλη οργάνωση. Ο θεσμός του φορέα της κεντρικής εξουσίας του μονάρχη, είναι ένας εξωγενής παράγων που θα μεταφυτευθεί, σε ένα μέρος μόνο του σλαβικού κόσμου. Οι ιστορικές διεργασίες, οι οποίες εκτυλίσσονται κατά διαστήματα, περίπου από τον 6ο μέχρι τις αρχές του 11ου αιώνα καταλήγουν σε μια τομή, η οποία εγκαινιάζει μια νέα ιστορική περίοδο:


Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

Jüdische Geldverleiher - Εβραίοι τοκογλύφοι


Οι δυνατότητες επηρεασμού που απέκτησαν οι εβραίοι δανειστές χρήματος είναι απο αιώνες μέρος της ιστορίας της Δύσεως. Σήμερα έχουν εγκαταστήσει ένα δίκτυο απόλυτου ελέγχου - παντού έχουν τα χέρια τους μέσα


Jüdische Geldverleiher - 
Τίτλος του πρωτοτύπου
Μετάφραση: Εμμανουήλ Σαρίδης

Οι δυνατότητες επηρεασμού που απέκτησαν οι εβραίοι δανειστές χρήματος είναι απο αιώνες μέρος της ιστορίας της Δύσεως και περνά σαν τον Μίτο της Αριάδνης μέσα από όλα τα ιστορικά συμβάντα, συχνά κρυμμένη, αλλά πάντοτε πανταχού παρούσα

Πίσω από τα παρασκήνια λειτουργεί μια ύπουλη, επικίνδυνη και αφανής εταιρία. Όμως όπως σε ένα παζλ, τα κομμάτια αυτού του δικτύου δολοπλοκιών ταιριάζουν μεταξύ τους και σχηματίζουν ένα ολοκληρομένο σχέδιο, το οποίο τίθεται εδώ πρός συζήτηση.

Διαβάστε εδώ την συνέχεια της μετάφρασης από τα γερμανικά


Η «είδηση» από την Αυστραλία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μεγαλοφυές στρατηγικό κτύπημα.«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στην Ευρώπη περίπου 215 εκ. κατοίκων καπνίζουν, από τα οποία τα 130 εκατ. είναι άνδρες. Το ποσοστό καπνιστών στους άνδρες είναι κατά μέσο όρο 34% στη Δυτική Ευρώπη και 47% στην Ανατολική, ενώ στις γυναίκες, 25% στη Δυτική Ευρώπη και 20% στην Ανατολική (WHO 2007). Η Ελλάδα παρουσιάζει την υψηλότερη αναλογία καπνιστών μεταξύ των δυτικοευρωπαϊκών χωρών (37,6%)»

Tα παραπάνω ποσοστά δεν περιγράφουν αντικειμενικά την τραγική κατάσταση στο θέμα του καπνίσματος. Αν δεν λειφθούν υπόψη οι ανήλικοι και τα άτομα πάνω από 55 ετών οι οποίοι μαζί αποτελούν περίπου το 40% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, το ποσοστό καπνιστών του δημογραφικά και εργασιακά ενεργού πληθυσμού, αντρών και γυναικών, αυτομάτως εκτοξεύεται στο εξωφρενικό 70%.

Αφορμή για να ασχοληθούμε με το κάπνισμα στάθηκε αυτή η είδηση από την Αυστραλία. Δεν είμαστε παντογνώστες, αλλά την πιο σημαντική επιστήμη του κόσμου, την επιστήμη της εβραιολογίας, κατέχουμε αρκετά καλά και είναι χρέος μας να εξηγήσουμε μερικά πράγματα στους αφελείς έλληνες γκοήμ.

Το φαινόμενο πλασέμπο

Το ανώτερο εβραϊκό ιερατείο σε αντίθεση με τους γκοήμ και τους απλούς εβραίους, γνωρίζουν καλά για αυτό το φαινόμενο. Ξέρουν καλά ότι το υποσυνείδητο των ανθρώπων κατέχει το 95% του μυαλού τους (όσο τους έχει μείνει τέλος πάντων). Γ’ αυτό πάντα επικοινωνούν με αυτό, ανατρέχουν στο υποσυνείδητο και όχι στον μυαλό τους.

Γιατί νομίζετε σήμερα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης σε όλα τα πακέτα των τσιγάρων υπάρχει «προειδοποίηση» τύπου «το κάπνισμα σκοτώνει», «το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο», «το κάπνισμα προκαλεί εκτρώσεις» κλπ κλπ; Ίσος κάποιος σκεφτεί ότι την Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία ξαφνικά απασχόλησε η υγεία των γκοήμ.


Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012

Τσι(π)ράκια: "Είμαστε το ανάχωμα της λαϊκής ΟΡΓΗΣ…"


Έχουμε αναλύσει διεξοδικά και πολύ κουραστικά (διότι το στρώμα των «χρήσιμων ηλιθίων» που μεθάει με αυταπάτες είναι μεγάλο) ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ιδεολογικό επίπεδο, αποτελεί την «αριστερή συνείδηση» του κεφαλαίου και τον «αριστερό ρήτορα» της πλανητικής Νέας Τάξης… 

Σε ΠΟΛΙΤΙΚΟ επίπεδο:

Ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται, μάλιστα με υπερβάλλοντα ζήλο, να διασώσει το καταρρέον κυβερνητικό οικοδόμημα, να νοθεύσει και να διαφθείρει τη αγωνιστική λαϊκή συνείδηση, να ανακόψει και να χειραγωγήσει εκλογικά τον εκρηκτικό λαϊκό θυμό. Δηλαδή να αποτελέσει το ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ και το ΑΝΑΧΩΜΑ της λαϊκής οργής, την ασφαλιστική δικλίδα του καθεστώτος. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, πάρα πολλές φορές, ανοικτά και κυνικά, απευθύνεται στους ληστές και δήμιούς μας, κραυγάζοντας: 

«Μόνο με την ΑΠΑΤΗ μιας “αριστερής” κυβερνητικής διαχείρισης μπορεί να σωθείτε και να διαιωνίσετε τα κέρδη σας, μόνο ΕΜΕΙΣ μπορούμε να ΕΞΑΠΑΤΗΣΟΥΜΕ πιο αποτελεσματικά το λαό και να σας διασώσουμε»!!! 

Ο Τσίπρας, στη συνέντευξή του, στη ΝΕΤ, το διαλάλησε ανοικτά και χωρίς, πλέον, καμία συστολή:


Αυτοί οι λευκοί είναι τόοοσο ΑΝΕΚΤΙΚΟΙ !!!!

Όταν ένας ακμαίος λαός γεννάει πραγματικούς αγωνιστές και όχι του πληκτρολογίου. JUSTICE COMMANDOS OF THE ARMENIAN GENOCIDE (JCAG)


Η JCAG είναι μια αρμενική εθνικιστική επαναστατική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1975 με στόχο την επανίδρυση ενός ανεξάρτητου αρμενικού κράτους επί της επικράτειας που κατείχε η πρώην Δημοκρατία της Αρμενίας κατά τον Α’ΠΠ, εντός της ανατολικής Τουρκίας. Αγωνίζεται γι’ αυτόν τον στόχο με επιθέσεις σε Τούρκους διπλωμάτες και οικονομικούς αξιωματούχους έξω από την Τουρκία, πιστεύοντας πως η Τουρκία ευθύνεται για την γενοκτονία των Αρμενίων και την διάλυση της Αρμενικής Δημοκρατίας το 1915.

Η 
JCAG διαφέρει από την ετέρα μείζονα αρμενική τρομοκρατική ομάδα, τον Αρμενικό Μυστικό Στρατό για την Απελευθέρωση της Αρμενίας (ASALA), σε δύο σημαντικά σημεία: Πρώτον, η JCAG είναι εθνικιστική και όχι μαρξιστική-λενινιστική. Ως εκ τούτου, βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε ιδιωτική υποστήριξη αρμενικών κοινοτήτων και όχι σε κρατική χρηματοδότηση από κράτη εχθρικά προς την Τουρκία. Δεύτερον, τα μέλη της JCAG, καθότι δυτικοποιημένοι εθνικιστές, δίνουν μεγάλη σημασία στην δυτική και την παγκόσμια κοινή γνώμη και αποφεύγουν επιμελώς να βλάψουν άτομα μη τουρκική καταγωγής, αναλογιζόμενοι τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο που θα είχαν τέτοιες ενέργειες στον αρμενικό αγώνα. Η JCAG έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε τουρκικούς στόχους εντός ΗΠΑ, καταφέρνοντας να υπολογίζονται εκεί ως σοβαρή απειλή κατά του νόμου και της τάξης.


Ολοκαύτωμα: Τα δικαστήρια της κατεχόμενης από τον Σιωνισμό Γερμανίας, καταδίκασαν τον Udo Pastörs επειδή είπε την ιστορική αλήθεια.


Με σημερινή απόφαση δικαστηρίου της κατεχόμενης από τον Σιωνισμό Γερμανίας, ο αντιπρόεδρος του NDP Udo Pastörs καταδικάζεται σε οκτώ μήνες φυλακίσεως και έξι χιλιάδες Ευρώ χρηματικό πρόστιμο, με μοναδική κατηγορία το ότι είπε την ιστορική αλήθεια, αρνούμενος τους Σιωνιστικούς μύθους περί «Ολοκαυτώματος». Η καταδίκη αφορά δημόσια δήλωση του Udo Pastörs ότι η Ημέρα Μνήμης του «Ολοκαυτώματος» αποτελεί «θέατρο» και «νίκη του ψεύδους έναντι της αλήθειας». Η ετυμηγορία καθυστέρησε δύο χρόνια καθώς οι εισαγγελείς έπρεπε πρώτα να ζητήσουν την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Udo Pastörs ( βουλευτή του NPD στο τοπικό κοινοβούλιο του Mecklenburg-Vorpommern) για να μπορέσουν να του ασκήσουν δίωξη.
Κρατούμενος στις φυλακές του Σιωνιστικού καθεστώτος της Γερμανίας , επίσης με την κατηγορία της “αρνήσεως ολοκαυτώματος”, βρίσκεται από το 2009 και ο συναγωνιστής μας και ιδρυτικό μέλος του ΑΡΜΑτος Horst Mahler όσο και η σύζυγός του , καθηγήτρια πανεπιστημίου και δικηγόρος, Sylvia Stolz.

Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2012

Πορεία για την 15χρονη Μυρτώ και εναντίον του εποικισμού
Παρακαλούμε κανένα κόμμα να μην κατέβει στην συγκέντρωση ούτε να φωνάξουν

 κομματικά συνθήματα ούτε κομματικές σημαίες ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ


Η πορεία και συγκέντρωση απο ότι ξέρουμε γίνεται από Έλληνες γονείς, εργαζόμενους

κατοίκους της Αθήνας που η ζωή τους έχει γίνει αφόρητη. Τα νεοταξικά καθάρματα

καλύτερα να μείνουν σπίτι τους γιατί ποτήρι ξεχείλησε


H Mυρτώ είναι το παιδί μας - Ο Θανάσης ήταν ο αδερφός μας

ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΥΛΑΕΙ - ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΖΗΤΑΕΙ

Samuel Gridley - Ο Αμερικανός εθελοντής στον στρατό της ελληνικής επανάστασης


Ο Samuel Gridley Howe γεννήθηκε στις 10 Νοέμβρίου του 1801, στη Βοστώνη, της Μασαχουσέτης, με γονείς τον Joseph Neals και την Patty Gridley. Αποφοίτησε απο το πανεπιστήμιο Brown το 1821 και πήρε πτυχίο ιατρικής από το Χάρβαρντ το 1824.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, εξέπλευσε για την Ελλάδα, αποφασισμένος να βοηθήσει τους Έλληνες στον αξιοσημείωτο αγώνα τους εναντίον των Τούρκων. Για έξι χρόνια γεμάτα περιπέτεια και δράση, υπήρετησε στον ελληνικό στρατό με ζήλο, ως εθελοντής στρατιώτης και ως ιατροχειρούργος κυρίως στην πόλη του Μεσολογγίου, τοποθετημένος στην δυτική Ελλάδα, όπου συνάντησε και έγινε φίλος με τον Λόρδο Μπάϊρον.

Επιπλέον, αφιέρωσε αρκετό χρόνο και κόπο για την επανοικοδόμηση της διαλυμένης χώρας.

Σε επιστολή στον πατέρα του γράφει:

Οι Κινέζοι αγοράζουν τη Γη μας.      Η ¨οικονομική κρίση” που δημιούργησε στην Κύπρο το καθεστώς Χριστόφια κατέβασε στο ελάχιστο τις τιμές των ακινήτων με αποτέλεσμα χιλιάδες κατοικίες και τεράστιες εκτάσεις να αγοράζονται πάμφθηνα και μαζικά από ξένους επενδυτές.
      Περισσότερες από 100 κατοικίες αγοράστηκαν μόνο μέσα στο τελευταίο τετράμηνο στην Πάφο από Κινέζους σύμφωνα με είδηση που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
      Και το χειρότερο είναι ότι όχι μόνο δεν υπάρχει κανείς που να προσπαθεί να εμποδίσει το ξεπούλημα της Κυπριακής γης, αλλά αντιθέτως οι εφημερίδες πανηγυρίζουν μιλώντας για “επερχόμενες επενδύσεις” και “ανάκαμψη στον κατασκευαστικό τομέα”.


ΠΑΦΟΣ: «Μεγάλο» ενδιαφέρον από Κινέζους


Δεκάδες κατοικίες διαμερίσματα και επαύλεις πωλούνται σε Κινέζους το τελευταίο διάστημα στην Πάφο δίνοντας μεγάλη ανάσα στο κλάδο της ανάπτυξης γης.. Το ενδιαφέρον των Κινέζων για αγορά ακινήτων στην Πάφο το καταμαρτυρούν οι διαφημιστικές πινακίδες μεγάλων εταιρών ανάπτυξης γης κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Πάφου αλλά και σε περιοχές όπως είναι η Πόλη Χρυσοχούς και η Πέγεια.

Τέσσερις μεγάλες εταιρίες ανάπτυξης γης στην Πάφο καταγράφουν ήδη αρκετές πωλήσεις κατοικιών σε Κινέζους και η εκτίμηση τους είναι πως το ενδιαφέρον θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Οι εταιρίες Leptos , Aristo, Pafillia και Hadgidemosthenous γέμισαν τον ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα τους δρόμους με διαφημιστικές πινακίδες στα Κινέζικα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΠΟΛΙΤΗ» μία από αυτές τις εταιρίες πώλησε πρόσφατα σε μία μόνον ημέρα 10 ακίνητα. Στελέχη των εταιριών αυτών αποκάλυψαν ότι προχώρησαν ήδη σε αρκετές πωλήσεις σε σημείο μάλιστα να θεωρούν πως η Κινέζοι είναι αυτοί που κρατούν τον κλάδο ζωντανό! Με δεδομένη την κρίση του κλάδου των ακινήτων τα τελευταία χρόνια στην Πάφο η πωλήσεις σε Κινέζους καθίστανται  φιλί ζωής όχι μόνον για τις εταιρίες ανάπτυξης γης αλλά για όλες τις παρεμφερείς επιχειρήσεις δήλωσε ο διευθυντής της εταιρίας Hadgidemosthenous Χριστάκης Χαραλάμπους.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου Γιώργος Λεπτός επιβεβαιώνει ότι η κινεζική αγορά προσφέρει πολύ μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Το επιμελητήριο Πάφου προγραμματίζει για τον Σεπτέμβριο νέα συνάντηση με τον Κινέζο πρέσβη στην Κύπρου στον οποίο θα παρουσιάσει την Πάφο και τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρονται στην αγορά κατοικίας και στον τουριστικό τομέα. Ο κ. Λεπτός εκτίμησε πως το τελευταίο διάστημα στην Πάφο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους γεγονός που καταδεικνύει την σημασία αυτής της αγοράς.