Για σου, φίλε!

Για σου, φίλε!
Σήμερα μόνο οι ηλίθιοι και τα χειραγωγημένα από το Σύστημα ανθρωπόμορφα ζόμπι νομίζουν ότι τα κόμματα, οι οργανώσεις, τα κανάλια και οι εφημερίδες διαφέρουν ένα από το άλλο. Διαφέρουν μόνο στην ονομασία και όχι στην ουσία. Ξεγυμνώστε τους και θα δείτε ότι είναι σαν δίδυμα αδέλφια. Γεννήθηκαν από την ίδια μάνα – την ιουδαϊκή ιδεολογία, έχουν τον ίδιο πατέρα – το ιουδαϊκό χρήμα. Γ’ αυτό δεν είναι ανάγκη να καταναλώνουμε την γουρουνοτροφή που μας πασάρουν τα κόμματα και τα ΜουΜου«Ε».... ...Ξυπνάμε, σκουπίζουμε τα μάτια μας, σηκωνόμαστε από τα γόνατα, πετάμε τις αλυσίδες μας και ορθώνουμε το ανάστημα. ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ Η ΝΑ ΣΕΡΝΟΜΑΣΤΕ ;

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Ἀναφορὰ στὸν ἀληθινὸ ἀγωνιστὴ Κώστα Μπαϊκούση


Ἔξωθεν θεωρούμενον, τὸ νὰ εἶναι κανεὶς κήρυκας ἀληθινῶν ἰδεωδῶν καὶ σημαιοφόρος μιᾶς καθολικῆς ἀνατάσεως σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα εἶναι σκληρόν, ἀφοῦ ἀπαιτεῖ μιὰ συνέπεια στὶς ὑψηλὲς ἐνατενίσεις, θέτοντας μέτρα δυσχερέστατα καὶ σχεδὸν ἀδύνατα γιὰ τὸν ὅποιον δόκιμο τῆς ἀνωφεροῦς καὶ σκολιᾶς ὁδοῦ τῆς Ἀρετῆς.

Οἱ πλέον, ὅμως, αὐθεντικοὶ ἐκφρασταὶ τῆς ἀνελίξεως εἶναι ἀκριβῶς ἐκεῖνοι γιὰ τοὺς ὁποίους κάθε ἄλλος δρόμος θἆταν ἀδιανόητος, γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ Ἀρετὴ εἶναι ἐντελῶς ἀβίαστη κατάστασι, ἡ δὲ Μάχη σ᾿ ὅλες της τὶς ἀμέτρητες ἐκφάνσεις ἀποτελεῖ αὐτονόητο συνακόλουθο τῆς ὑπάρξεως · ὄχι ἁπλῶς, ἀλλὰ κατὰ βάσιν καὶ συνιστᾷ κατὰ τὴν ἀρχετυπικήν της ἐσωτάτην Ἰδέαν τὸ βαθύτερον νόημα μιᾶς ἀληθῶς ἀνωτέρας ὑπάρξεως.

Ἐκεῖνοι δηλαδὴ οἱ ἐλάχιστοι ἐκλεκτοί, οἱ ὁποῖοι ὄχι ἁπλῶς δὲν χρειάζεται νὰ προσπαθήσουν καὶ νὰ ἐπιμελῶνται καταλεπτῶς ὥστε ὁ βίος καὶ τὸ παράδειγμά των νὰ μὴ ἀντιφάσκῃ ποτὲ πρὸς τὸ περιεχόμενον τῶν ὑψιτενῶν τους διακηρύξεων – ἀλλὰ τῶν ὁποίων τὸ ἄριστον μήνυμα δὲν ἐκπέμπεται κυρίως διὰ τῶν λόγων, παρὰ δι᾿ αὐτοῦ τούτου τοῦ βίου πρὸ παντὸς ἄλλου μέσου, μάλιστα δὲ ἀκόμη διὰ τῆς ζώσης των ψυχῆς καὶ αὔρας, ἡ ὁποία ὡς ἑνιαία πνοὴ διαπερνᾷ καὶ διαποτίζει καὶ ἑνοποιεῖ τὴν παρουσίαν των εἰς μίαν δύναμιν στιβαρὰν καὶ ἀδιαμφισβήτητον, ἀκεραίαν καὶ ἄθικτον ὑπὸ τῶν ὄχλων φθονερῶν πληβείων, ποὺ τυχὸν θὰ ἀντετίθεντο στὴν φυσικὴ ῥοπὴ καὶ ἰσχὺ μιᾶς τέτοιας ἀκεραίας μονάδος.

Μία τέτοια ἀκεραία μονὰς Ἀρετῆς καὶ ἀπαύστου αὐθεντικοῦ Ἀγῶνος σ᾿ ὅλες του τὶς ἀλλεπάλληλες διαβαθμίσεις εἶναι ὁ Κώστας Μπαϊκούσης · λέγω μάλιστα εἶναι, ὄχι ἦταν – διότι ἡ οὐσία αὐτῆς τῆς παρουσίας, αὐτῆς τῆς ὑπάρξεως τῆς ὁποίας πρὸ ὀλίγου τὸ γήινο ὑπόλειμμα ἐνταφιάσαμε, παραμένει ἄθικτος καὶ ἀκεραία! Καὶ θὰ παραμένει οὕτω, ἐφ᾿ ὅσον τοὐλάχιστον οἱ φορεῖς τοῦ αὐτοῦ θετικοῦ φωτοτροπισμοῦ, πρὸς τὸ φῶς τὸ ἄφθαρτον ποὺ ἀναβλύζει ἀπὸ τὴν ψυχὴ τέτοιων ἀνδρῶν, ἐξακολουθοῦν νὰ βαδίζουν ἀτάραχοι κι ἀτρόμητοι ἀπὸ τὶς ἀνούσιες ὑλακὲς τῶν ὄχλων, σὲ μιὰν ἐποχὴ μάλιστα εἰδωλοποιήσεως τῆς ἠλιθιότητος, τῆς ὀχλοκρατίας, τῆς φαυλοκρατίας, τῆς ἀναξιοκρατίας : τὴν ὁποίαν ἡ διεισδυτική σου διακριτικὴ ματιά, ἀγαπητὲ Κώστα, ἀνέτεμνε καὶ ξεγύμνωνε μὲ μιὰν ἀκαταμάχητη πνευματικὴ ἰσχὺ καὶ ὑπεροχή, μιὰν ὑπεροχὴ ποὺ στὴν σκοτεινή μας ἐποχὴ τῆς Ἀντιστροφῆς ἀξιῶν καὶ ἀξίων μᾶλλον ὡς μειονέκτημα ἐν τέλει λογίζεται… 

περισσότερα εδώ


Ακούστε την ομιλία του Kωνσταντίνου Μπαϊκούση: “Εν όψει του τελικού αφανισμού της φυλής μας” πατώντας εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου