Για σου, φίλε!

Για σου, φίλε!
Σήμερα μόνο οι ηλίθιοι και τα χειραγωγημένα από το Σύστημα ανθρωπόμορφα ζόμπι νομίζουν ότι τα κόμματα, οι οργανώσεις, τα κανάλια και οι εφημερίδες διαφέρουν ένα από το άλλο. Διαφέρουν μόνο στην ονομασία και όχι στην ουσία. Ξεγυμνώστε τους και θα δείτε ότι είναι σαν δίδυμα αδέλφια. Γεννήθηκαν από την ίδια μάνα – την ιουδαϊκή ιδεολογία, έχουν τον ίδιο πατέρα – το ιουδαϊκό χρήμα. Γ’ αυτό δεν είναι ανάγκη να καταναλώνουμε την γουρουνοτροφή που μας πασάρουν τα κόμματα και τα ΜουΜου«Ε».... ...Ξυπνάμε, σκουπίζουμε τα μάτια μας, σηκωνόμαστε από τα γόνατα, πετάμε τις αλυσίδες μας και ορθώνουμε το ανάστημα. ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ Η ΝΑ ΣΕΡΝΟΜΑΣΤΕ ;

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Mimicry.MIMICRY
by Joseph Goebbels

The Jews are masters at fitting in to their surroundings, without in any way changing their nature. They are mimics. They have a natural instinct that senses danger, and their drive for self-preservation usually gives them the proper ways and means to escape danger at no risk to their lives or any need for courage. It is difficult to detect their sly and slippery ways. One has to be an experienced student of the Jews to recognize what is happening. Their response when they have been uncovered is simple and primitive. It displays a perfidious shamelessness that is successful because one usually does not think it possible to be so shameless. Schopenauer once said that the Jew is the master of the lie. He is such an expert on twisting the truth that he can tell his innocent opponent the exact opposite of the truth even on the plainest matter in the world. He does this with such astonishing impudence that the listener becomes uncertain, at which point the Jew has usually won.

The Jews call this chutzpahChutzpah is a typically Jewish expression that really cannot be translated into any other language, since chutzpah is a concept found only among the Jews. Other languages have not needed to invent such a word, since they do not know the phenomenon. Basically, it means unlimited, impertinent, and unbelievable impudence and shamelessness.
As long as we had the doubtful pleasure of having to put up with Jews, we had more then enough examples of the typical Jewish characteristic they call chutzpah. Cowards became heroes and decent, industrious, and brave men became contemptible idiots or fools. Fat and sweaty stockbrokers presented themselves as communists saving the world, and decent soldiers were characterized as beasts. Normal families were mocked as breeding pens, while group marriages were praised as the highest form of human development. The most disgusting junk the human mind could create was presented as great art while real art was ridiculed as Kitsch. The murderer was not guilty, but rather his victim.
It was a system of public deception that, when applied long enough, lames a people both culturally and spiritually and over time strangles any kind of defense. Before National Socialism, Germany was in the midst of such deadly danger. Had our people not come to its senses at the last possible moment, our country would have been ripe for Bolshevism, the most devilish infection the Jews can bring upon a people.
Bolshevism, too, is an expression of Jewish chutzpah. Turbulent Jewish party leaders and clever Jewish capitalists managed the most shameless coup one can imagine. They mobilized the so-called proletariat to class struggle by ruthlessly exploiting real or imagined problems. Their goal was total Jewish domination. The crassest plutocracy used socialism to establish the crassest financial dictatorship. A world revolution was to expand this experiment from the Soviet Union to the rest of the world. The result would have been Jewish world domination.
The National Socialist revolution was a death blow to this attempt. Once international Jewry realized that agitation was no longer sufficient to take over the various European nations, they decided to wait for a war. They wanted it to last as long as possible, so that at its end they could institute Bolshevist terror and force on a weakened, drained and impotent Europe. This had been the goal of Moscow’s Bolshevists from the beginning of the war. They wanted to join in only when easy and safe victory was assured, meanwhile holding down sufficient German forces to keep Germany from a decisive victory in the West. One can imagine the howls of rage in the Kremlin as they realized one Sunday morning that the Führer’s sword had cut through their web of lies and intrigues.
Until then, the Jewish Bolshevist leaders had cleverly kept in the background, probably in the mistaken belief they could fool us. Litwinov and Kaganowitsch were hardly seen in public. Behind the scenes, however, they were about their dastardly work. They tried to persuade us that the Jewish Bolshevists in Moscow and the Jewish plutocrats in London and Washington were enemies. Secretly, however, they were planning to strangle us. That is proven by the fact that they made up with each other the moment their devilish game was revealed. The ignorant peoples on both sides who surely were astonished at such a sight were calmed down by tactful measures.
In Moscow, for example, the Jews abolished the Atheist Federation, even though it had been a matter of honor only a few days earlier for leading Soviet bigwigs to belong to it. Religious freedom was now guaranteed in the entire Soviet Union. Lying news items were spread in the world press announcing that praying was once more allowed in the churches, among other swindles. The English could not quite bring themselves to play the Internationale on the radio every night, since in Mr. Eden’s interesting distinction the Bolshevists were not allies, only fellow combatants. TheInternationale would have been a bit too strong for the British people at the moment, but they are hard at work presenting Stalin as a great statesman and wonderful social reformer who can be compared only to Churchill. They are doing their best to find other similarities as well between the glorious democracies in Moscow and London.
Remarkably, they are not all that far from the truth in this regard. They look different only to those who do not know much. To experts, they are as alike as two peas in a pod. The same Jews are at work, whether on stage or behind the scenes. When they pray in Moscow and sing theInternationale in Moscow, they are doing what Jews have always done. They are practicing mimicry. They adjust to the conditions around them, slowly, step by step, so as not to unsettle or awaken others. They are angry at us for uncovering them. They know we recognize them for what they are. The Jew is secure only when he can remain hidden. He loses his balance when he senses that someone sees through him. The experienced Jewish expert immediately sees in the insults and complaints the familiar Old Testament outbursts of hate. They have come our way so often that they have lost every element of originality. They are only of psychological interest to us. We wait calmly until Jewish rage has reached its epitome. Then they start falling apart. They spout nonsense, and suddenly betray themselves
The material on Radio Moscow or Radio London and the articles that appear in the Bolshevist and plutocratic organs are simply indescribable. London always gives priority to Moscow, which allows it to preserve good manners and blend into the landscape. Moscow’s Jews invent lies and atrocities, the London Jews cite them and blend them into stories suitable for the innocent bourgeois. They do it only from professional obligation, naturally. The dreadful crimes in Lembert that horrified the entire world were, of course, not committed by the Bolshevists, but rather were an invention of the Propaganda Ministry. It is quite irrelevant that German newsreels made the proof available to the entire world. Obviously we suppress the arts and sciences, whereas Bolshevism is a true center of culture, civilization and humanity. We personally were pleased at a recent statement by Radio Moscow. It was so absurd and despicable that it was almost flattering. We assume the Jewish speaker recalls the good old days in Berlin. Unless they have a very short memory, they must recall that all their insults will only lead to a thrashing at the end. Every evening they announce that they want punch our nose, us and all the other Nazi pigs. Sure, you want to, but doing it is something rather different, gentlemen! The whole affair has a certain tragicomic tone. The Jews talk as if they were really strong, but soon they have to move their tents and run like rabbits from the approaching German soldiers. Qui mange du juif, en meurt!
One could almost say that anyone with the Jews on his side has already lost. They are the best pillar of the coming defeat. They carry the seed of destruction. They hoped this war would bring the last desperate blow against National Socialist Germany and an awakening Europe. They will collapse. Already today we begin to hear the cries of the desperate and seduced peoples throughout the world:
“The Jews are guilty! The Jews are guilty!”
The court that will pronounce judgment on them will be fearful. We do not need to do anything ourselves. It will come because it must come.
Just as the fist of an awakened Germany has struck this racial filth, the fist of an awakened Europe will surely follow. Mimicry will not help the Jews then. They will have to face their accusers. The court of the nations will judge their oppressor.
Without pity or forgiveness, the blow will strike. The world enemy will fall, and Europe will have peace.

3 σχόλια:

  1. Σε ελληνική μετάφραση: http://spartakosns.blogspot.gr/2013/04/dasreich-20-1941.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Συγχαρητήρια και χίλια εύγε για τη μετάφραση. Γεν.Ελ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Did you know that you can shorten your urls with Shortest and get money for every click on your short links.

    ΑπάντησηΔιαγραφή